EFS

Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Zapytanie ofertowe z dn. 07.05.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy usługi cateringowej wraz. z przerwami kawowymi na szkoleniach w Lublinie.

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe nr 1/ECDL -Core / 2013 na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert: do 20.05.2013 r. do godz. 14:00


 

Zapytanie ofertowe z dn. 07.05.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy usługi dostawy książek na. szkolenie EDCL Core.

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe nr 2/ECDL -Core / 2013 na dostawę podręczników do szkolenia ECDL Core w ramach Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert: do 20.05.2013 r. do godz. 14:00 

Zapytanie ofertowe z dn. 03.06.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia

  • Wykonawcy na usługę wynajmu sali przeznaczonej na szkolenie komputerowe oraz
  • Wykonawcy usługi cateringowej wraz z przerwami kawowymi dla uczestników szkolenia

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Rozstrzygnięcie postępowania

Zapytanie ofertowe nr 3/ECDL -Core / 2013 na usługę wynajmu sali przeznaczonej na szkolenie komputerowe oraz świadczenie usług cateringowych w ramach projektu Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert: do 14.06.2013 r. do godz. 14:00 

Zapytanie ofertowe z dn. 26.07.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie usługi szkolenia i egzaminów ECDL Core.

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Zapytanie ofertowe nr 4/ECDL -Core / 2013 na usługę przeprowadzenia szkolenia i egzaminów ECDL Core na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 2 - Formularz do zapytania ofertowego trener

Załącznik nr 3 - Formularz CV i deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Formularz Oswiadczenia oferenta

Termin składania ofert: do 16.08.2013 r. do godz. 11:00 

Zapytanie ofertowe z dn. 24.09.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy usługi cateringowej na szkoleniach realizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Zapytanie ofertowe nr 5 /ECDL-core/ 2013 na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert: do 18.10.2013 r. 

Zapytanie ofertowe z dn. 30.09.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę wynajmu sali przeznaczonej na szkolenie komputerowe realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Zapytanie ofertowe nr 6 /ECDL-core/ 2013 na usługę wynajmu sali w ramach projektu Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert: do 18.10.2013 r. 

Zapytanie ofertowe z dn. 30.09.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie usługi szkolenia i egzaminów ECDL Core.

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Zapytanie ofertowe nr 7 /ECDL Core/ 2013 na usługę przeprowadzenia szkolenia i egzaminów ECDL Core na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Formularz CV i deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Formularz Oswiadczenia oferenta

Termin składania ofert: do 18.10.2013 r. 

Zapytanie ofertowe z dn. 30.09.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy usługi dostawy książek na. szkolenie EDCL Core.

Poniżej szczegółowe informacje wraz z załącznikami do uzupełnienia:

Zapytanie ofertowe nr 8 /ECDL Core/ 2013 na dostawę podręczników do szkolenia ECDL Core w ramach Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Termin składania ofert: do 18.10.2013 r.


ZETO Lublin | Strona główna | Szkolenia | Harmonogram | Zapisy | Egzaminy | Projekty unijne | Zapytania | Kontakt
© 1999 - 2017 eduZETO. Wszelkie prawa zastrzeżone.