ZETO Lublin

Znajdź szkolenie

Kategorie szkoleń

Szkolenia biurowe

Szkolenia graficzne

Techniki WWW

Technologie Microsoft

Inne szkolenia

Rozwój osobisty i komunikacja

Sprzedaż i obsługa klienta

Przywództwo i zarządzanie

Prawo

Administracja publiczna

Fundusze europejskie

Najbliższe kursy

MS-20411 Administering Windows Server® 2012

termin: 2017-09-25 - 2017-09-29

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Microsoft Excel - profesjonalna alnaliza i prezentacja danych

termin: 2017-09-25 - 2017-09-26

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Administracja publiczna

Nazwa szkoleniaPoziom trudnościCzas trwaniaNajbliższy terminCena
Efektywne zarządzanie w administracji16 godz.zaproponuj termin790zł netto
Instrukcja kancelaryjna w urzędzie administracji publicznej szczebla samorządowego8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Język urzędowy – poprawne i przejrzyste redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji oficjalnej w praktyce8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Motywacja i wzbudzanie zaangażowania16 godz.zaproponuj termin790zł netto
Nowe przepisy w zamówieniach publicznych w 2016 r. czyli implementacja dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE oraz inne zmiany nie wynikające z dyrektyw8 godz.zaproponuj termin390zł netto
Ochrona danych osobowych – nowa rola, zadania i obowiązki ABI po zmianach UODO.16 godz.zaproponuj termin790zł netto
Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządowych – praktyka i problemy stosowania zasad przetwarzania danych po zmianie przepisów.8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Okresowa ocena pracowników i rozmowy oceniające16 godz.zaproponuj termin790zł netto
Polityka informacyjna urzędu – kreowanie wizerunku urzędu16 godz.zaproponuj termin690zł netto
Postępowanie administracyjne w praktyce8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Prawne aspekty dostępu do informacji publicznej8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie16 godz.zaproponuj termin690zł netto
Prowadzenie prezentacji i wystąpień - praktyczny trening umiejętności16 godz.zaproponuj termin790zł netto
Realizacja inwestycji budowlanych od fazy przygotowawczej do użytkowania - wymogi prawa budowlanego, cywilnego i zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji – najnowsze regulacje8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji – najnowsze regulacje8 godz.zaproponuj termin410zł netto
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zgodnie z przepisami obowiązującymi od września 2015 r.8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Skuteczne zarządzanie zespołem w administracji16 godz.zaproponuj termin790zł netto
Trening umiejętności kierowniczych16 godz.zaproponuj termin790zł netto
Trudna sytuacja czy trudny klient16 godz.zaproponuj termin690zł netto
Udostępnianie informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego8 godz.zaproponuj termin370zł netto
Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy w 2016 roku warsztaty praktyczne (JEDZ i SIWZ)8 godz.zaproponuj terminpromocja 330zł netto
Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2016 r - omówienie zmian ustawy i ich wpływu na dotychczasową praktykę8 godz.zaproponuj termin370zł netto
ZETO Lublin | Strona główna | Szkolenia | Harmonogram | Zapisy | Egzaminy | Projekty unijne | Zapytania | Kontakt
© 1999 - 2017 eduZETO. Wszelkie prawa zastrzeżone.