ZETO Lublin

Najbliższe kursy

MS-20411 Administering Windows Server® 2012

termin: 2017-09-25 - 2017-09-29

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Microsoft Excel - profesjonalna alnaliza i prezentacja danych

termin: 2017-09-25 - 2017-09-26

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Partnerzy i certyfikacje

Microsoft Partner Network

Adobe Authorized Training Center

Corel Training Partner

Certiport

ECDL

Person Vue

Aktualności i wydarzenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowanie Państwa szkoleń

Można uzyskać do 100% dofinansowania na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Co możemy dla Państwa zrobić?

Pozyskać 100% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia od 1-10 pracowników) lub 80% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia powyżej 10 pracowników).

Z propozycji dofinansowania może skorzystać każda firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (próbna, czasowa, stała). Wsparcie dotyczy kształcenia ustawicznego rozumianego jako uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do pracowników i pracodawców. Zajęcia te mają na celu zdobycie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do wykonywania pracy.

Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń. Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis.

Zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowanie środków KFS w 2017 roku będzie przeznaczone w szczególności na:

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 

Nasza firma będzie wspierać Państwa na każdym etapie:

  1. Pomożemy wybrać szkolenia dla pracowników w Państwa firmie.
  2. Pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie.
  3. Zapewnimy realizację usługi szkoleniowej na najwyższym poziomie.
  4. Pomożemy rozliczyć szkolenia.

powrót

ZETO Lublin | Strona główna | Szkolenia | Harmonogram | Zapisy | Egzaminy | Projekty unijne | Zapytania | Kontakt
© 1999 - 2017 eduZETO. Wszelkie prawa zastrzeżone.