EFS

Projekt: Centrum Nowoczesnych Technologii - II edycja

Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki"

Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"

Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstwa".

Projekt "Centrum nowoczesnych technologii - II edycja" , Nr: POKL.08.01.01-06-095/10

Umowa Nr 341/ POKL.08.01.01-06-095/10-00, podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego jako Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowaliśmy na terenie woj. lubelskiego w okresie od 2listopada 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r.

Grupa docelowa:

Grupą docelową było 108 pracujących, dorosłych osób powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Grupą priorytetową były kobiety.

Cel ogólny projektu:

Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób z grupy docelowej (potwierdzone zdanym egzaminem i zdobyciem międzynarodowego certyfikatu MCTS) do potrzeb pracodawców oraz dynamicznych zmian technologicznych w obszarze IT.

Lista szkoleń realizowanych w ramach projektu:

  • MCTS: Windows Server 2008: Networking Infrastructure, Configuring
  • MCTS: Windows Server 2008: Active Directory, Configuring
  • MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
  • MCTS: Windows Server 2008 Application Platform, Configuring

Cel projektu został zrealizowany, w sumie przeszkolono - 109 osób

Wskaźniki i rezultaty:

Zostały osiągnięte na wyższym poziomie niż zaplanowaliśmy.

Dane adresowe biura projektu:

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o.

al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin ; Tel.81 718 42 09

www.eduzeto.pl/eu e-mail: cnt2@zeto.lublin.pl

ZETO Lublin | Strona główna | Szkolenia | Harmonogram | Zapisy | Egzaminy | Projekty unijne | Zapytania | Kontakt
© 1999 - 2017 eduZETO. Wszelkie prawa zastrzeżone.