ZETO Lublin

Najbliższe kursy

MS-20411 Administering Windows Server® 2012

termin: 2017-09-25 - 2017-09-29

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Microsoft Excel - profesjonalna alnaliza i prezentacja danych

termin: 2017-09-25 - 2017-09-26

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Partnerzy i certyfikacje

Microsoft Partner Network

Adobe Authorized Training Center

Corel Training Partner

Certiport

ECDL

Person Vue


Centrum egzaminacyjne

W naszym ośrodku egzaminacyjnym można potwierdzić wiedzę i kwalifikacje zdobyte na szkoleniach powszechnie uznawanymi certyfikatami.

Dzięki naszej współpracy z dostawcami egzaminów międzynarodowych takich jak:

istnieje możliwość zdobycia certyfikatów wydawanych bezpośrednio przez takie firmy jak Microsoft, Adobe, Cisco, IBM, Linux i wiele innych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą na stronach dostawców.

Zapisy na egzaminy

 • Pearson VUE:

  1. Ustalenie terminu egzaminu kandydata (telefonicznie lub mailowo);
  2. Rejestracja i opłacenie odpowiedniego egzaminu przez kandydata/zdającego za pomocą platformy www.pearsonvue.com;
   ZETO Sp. z o.o. nie rejestruje kandydatów, nie dokonuje płatności za egzamin, nie pobiera opłat od kandydata ani nie wystawia dokumentów finansowych związanych z egzaminami Pearson VUE.
  3. Przyjście na egzamin do ZETO Sp. z o.o. na 15 minut przed wyznaczonym terminem z dwoma ważnymi dokumentami identyfikacyjnym, przynajmniej jeden musi być z aktualnym zdjęciem.
 • Certiport i ECDL:

  1. Ustalenie terminu oraz kosztu egzaminu kandydata (telefonicznie lub mailowo);
  2. Dostarczenie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszeniowej na egzamin do ZETO Sp. z o.o. w formie skanu, faksu lub oryginału.
  3. Przyjście na egzamin do ZETO Sp. z o.o. na 15 minut przed wyznaczonym terminem i opłacenie ustalonej należności za egzamin w kasie ZETO Sp. z o.o.
  4. W przypadku kandydatów posiadających voucher pokrywający koszt egzaminu w 100% nie są pobierane żadne opłaty ani nie jest wymagane dostarczenie karty zgłoszeniowej.
  5. Stawienie się na egzamin z dwoma ważnymi dokumentami identyfikacyjnym, przynajmniej jeden musi być z aktualnym zdjęciem.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem egzaminów.

Karta zgłoszeniowa musi być dostarczona do ZETO Sp. z o.o. min. 48 godzin przed planowanym terminem egzaminu.

Regulamin egzaminów

 1. Procedurę zgłoszenia na egzamin należy rozpocząć od telefonicznego uzgodnienia terminu sesji nie później niż 3 dni i nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu.

 2. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji telefonicznej dostarczyć Kartę Zgłoszenia faksem, emailem w formie skanu lub w oryginale.

 3. O zakwalifikowaniu się na egzamin w konkretnym dniu decyduje kolejność dostarczenia Krat Zgłoszeniowych, liczba miejsc egzaminacyjnych jest ograniczona.

 4. Rezygnacja z egzaminu lub zmiana wyznaczonego terminu jest możliwa w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych licząc od wyznaczonej daty. W innym przypadku, zmiana terminu lub rodzaju egzaminu nie jest możliwa.

 5. Egzaminy prowadzone są w formie testu komputerowego. Każda osoba zdająca egzamin ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe.

 6. W dniu egzaminu prosimy przybyć 15 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu w celu dopełnienia formalności.

 7. Na egzamin należy zgłosić się z 2 dokumentami tożsamości zawierającymi odręczny podpis właściciela. Przynajmniej w jednym z dokumentów powinno być aktualne zdjęcie egzaminowanego.

 8. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić słowników, komputerów przenośnych, programowanych kalkulatorów, telefonów komórkowych oraz innych pomocy naukowych (chyba, że szczegółowe warunki producenta oprogramowania stanowią inaczej).

 9. Podczas zdawania egzaminu obowiązuje cisza, nie wolno w jakikolwiek sposób porozumiewać się z innymi zdającymi. Wszelkie notatki sporządzone podczas zdawania egzaminu można wykonywać tylko na otrzymanych tabliczkach.

 10. W przypadku naruszenia przez Zdającego zasad zdawania egzaminów Administrator egzaminów ma prawo do interwencji, co w efekcie może skutkować nie zdaniem egzaminu.

 11. Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej w dniu egzaminu gotówką bądź voucherem.

 12. Wyniki testów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się certyfikacją testów.

 13. Każdy egzamin można zdawać wielokrotnie, aż do uzyskania pozytywnego rezultatu, w odstępach czasowych określonych przez producenta danego oprogramowania. Kolejne egzaminy wymagają odrębnej rejestracji oraz opłaty.

Karty zgłoszeniowe

ZETO Lublin | Strona główna | Szkolenia | Harmonogram | Zapisy | Egzaminy | Projekty unijne | Zapytania | Kontakt
© 1999 - 2017 eduZETO. Wszelkie prawa zastrzeżone.